Krúdy közgyűlés 2020

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

 


Közgyűlést tartott a Krúdy Gyula Irodalmi Kör a Kéhli Vendéglőben
2020. március 12-é
n a Krúdy Kör hivatalos életének újabb fontos állomásához érkezett, megtartotta a soron következő közgyűlését, ahol az elnökség beszámolt a múlt évi tevékenységről és az idei tervekről az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok szerint.

 
 
 
 

Az első pont előtt Király Lajos elnök üdvözölte a tagokat, megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes és a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők választására is sor került. Jegyzőkönyvvezetőnek felkérte Németh Nyiba Sándort, a Krúdy kör titkárát, hitelesítőnek pedig  dr. Györgypál Katalint és dr. Vermes Györgyöt. Ezt rendben megszavazták a napirenddel együtt.
A napirendek előtt Király Lajos felkérte a jelenlévőket, hogy egy perces néma felállással tisztelegjenek a nemrég elhunyt Csukás István Kossuth–díjas költő, a Krúdy Kör tiszteletbeli tagja emlékére. Ujvári Ferenc pedig a költő egyik szép versét olvasta fel.

 
 
 
 
 
 

Ezt követően köszöntötte Szabados István festőművészt, akinek ezen a napon volt a 87. születésnapja, aki viszont Király lakos elnököt köszöntötte, kinek március 13-án lesz a 73. születésnapja. Ez alkalomból egy festményét ajándékozta neki.

 
 
 
 

Meglepetés is volt a rendezvényen, ugyanis Tóth-Hekkel Arany, a Magyar Alkotók Nemzetközi Egyesülete (MANE) elnöke és Fehér József, a MANE tiszteletbeli elnöke Király Lajosnak átadták a tavaly odaítélt örökös tiszteletbeli tagsági oklevelet, majd az idén odaítélt MANE Életmű-díjat.

 
 
 
 

Vermes György megemlékezése következett az 1848/49-es Forradalomról és Szabadságharcról.
Mivel március 15.-ke közel volt, így a közgyűlés kötelezőnek érezte, hogy megemlékezzünk erről a nagy eseményről
. Ezt Vermes György dr. vállalta, és szélesívű történelmi áttekintést adott az események előzményeiről, az adott pillanatban az egyes európai országokban lévő helyzetről és az éppen a forradalom kirobbanásakor az itthoni politikai helyzetről.
Az ünnepélyes pillanatok után a közgyűlés a 2019. évben elvégzett munkákról és a 2019.évi költségvetésről tanácskozott.

 
 
 
 

Király Lajos elnök röviden ismertette a 2019-es évben elvégzett munkát, mivel erről írásos anyag készült, így nem volt arra szükség, hogy részletes, szóbeli beszámolót tartson.
Körmendi Jánosné pénztáros és dr. Vermes György, a Számvizsgáló Bizottság elnöke röviden beszámolt a 2019-es gazdasági év zárásáról. Elmondta, hogy a Kör jól gazdálkodott, pozitívan zárta a mérlegét. Felhívtuk a figyelmet a tagdíjfizetési fegyelem fontosságára, mivel mindig vannak tagtársak, akik késlekednek, vagy meg is fele
dkeznek az ebbéli kötelességükről.
Az elvégzett munkáról és a költségvetési beszámolóról  néhányan hozzászól
tak, majd a közgyűlés külön-külön szavazott a beszámolókról.
A Krúdy Kör 2020-2021. évi munkaprogramja és a 2020. évi Költségvetése megtárgyalása következett, amelyhez Király Lajos elnök mondott rövid kiegészítőt. Kitért az önkormányzattal való jó kapcsolatokra, mivel pályázattal náluk lehet működési pénzeszközöket nyerni. A 2020. évi költségvetés is pozitívan zár a tervek szerint. Szólt arról is, hogy a koronavírus terjedése miatt kialakult helyzetből adódó országos intézkedések következtében a rendezvényeinket mindenütt felfüggesztjük és akkortól  folytatjuk, amikortól a rend helyreáll, a rendkívüli helyzet megszűnik.
A beszámoló után kialakult egy szerényebb mértékű vita és a jelenlévők a fentieket figyelembe véve külön-külön elfogadták a 2020-2021. évi Munkatervet és a 2020. évi Költségvetést.
Király Lajos elnök megemlítette, hogy a programot a
honlapunkon közzéteszi és előtte pár mondatban szól a koronavírus miatti vészhelyzet következtében egy ideig azoknak a felfüggesztéséről, illetve az országos helyzet feloldása után az aktuális rendezvényeink megtartásáról.
Az Országos Bírósági Hivatalhoz küldendő anyagról szóló állásfoglalást Király Lajos elnök előterjesztésében a közgyűlés vita nélkül elfogadta.
Az egyéb bejelentések keretében néhány hozzászólás
ban főleg a modern technológia alkalmazása körül alakult ki kisebb vita, mivel egyre szaporodnak a különféle digitális oldalak, főleg a Facebook köré szerveződően.
A közgyűlésen zárásként ismételten szóltak a terjedőben lévő koronavírusról, az országos intézkedések betartásáról és a körültekintő, óvatos magatartásról. A legveszélyeztetettebbek az idősek, akik
Irodalmi Körünk zömét is alkotják. Többen, főként a 80 év felettiek már eleve emiatt hiányoztak, és már az is előre vetítette árnyékát, hogy a jövőben a tervezett rendezvényeink többségét biztosan el kell halasztani.

dr. Vermes György


 
 

FOTÓGALÉRIA A KÖZÖNSÉGRŐL

 
 
 
 
 
 
 
 

A fotókat Antal István készítette
A szöveget és a fotókat egybeszerkesztette: Király Lajos

ujhirek18.hu .............................................................................................................................................................. Vissza a fő oldalra

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz